Vpis v prvi razred

18. 01. 2024

Vpis v prvi razred

Spoštovani starši!

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 12. do 16. februarja 2024. Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost 6 let (letnik rojstva otroka 2018).

Otroci iz našega šolskega okoliša bodo dobili vabilo na vpis s točnim datumom in uro vpisa po pošti. Starši pridete na vpis skupaj z otrokom.  

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo (04 533 75 13 ali anamarija.novak1@guest.arnes.si)

Lep pozdrav!

Tadeja Arko Rupar in Anamarija Novak
šolska svetovalna služba

Vpis v prvi razred slika 1