Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu – maj 2024

25. 04. 2024

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu – maj 2024

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Publikacija »Informacije za učence in starše«, namenjena učencem in njihovim staršem je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Koledar NPZ za šolsko leto 2023/2024:

Datoteka za prenos: Koledar NPZ za šolsko leto 2023/2024

Na dan nacionalnega preverjanja znanja pridejo učenci v šolo ob 7.45. Začetek preverjanja znanja je vsak dan ob 8.00. Preverjanje je pisno in traja 60 minut, do 9.00.

Po preverjanju poteka pouk po urniku.

Vsem učenkam in učencem želimo veliko uspeha.

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu – maj 2024 slika 1