Regijsko in državno tekmovanje iz Matematike

06. 05. 2024

Regijsko in državno tekmovanje iz Matematike

Regijsko tekmovanje iz matematike

V Bohinju je 4. 4. potekalo regijsko tekmovanje iz matematike. Iz naše šole se je na regijsko tekmovanje uvrstilo 21 učencev od 6. do 9. razreda.

Naslednji učenci so osvojili bronasta priznanja:

  • 6. razred: Gabriel Hüll, Tine Dolar, Vita Rozman, Peter Ivanuša, Ivana Sedej in Klara Grimani,
  • 7. razred: Erik Resman in Sergiy Savchenko,
  • 8. razred: Filip Blumauer Praprotnik, Zoja Rozman Markizeti, Luka Dovžan Klemenc in Gal Jakob Prešern,
  • 9. razred: Jurij Orel, Žiga Robič, Jakob Langus, Luka Kurelac in Maksimiljan Jerala.

Državno tekmovanje iz matematike

Letos se je na naši šoli izvajalo jubilejno 60. državno tekmovanje iz matematike. Iz naše šole se je uvrstilo 7 tekmovalcev.

Priznanja na državnem nivoju prejemajo naslednji učenci:

  • 8. razred: Filip Blumauer Praprotnik – prejme zlato priznanje in doseže 4. mesto na državnem nivoju in Zoja Rozman Markizeti – prejme srebrno priznanje,
  • 9. razred: Jurij Orel - prejme zlato priznanje, Luka Kurelac - prejme srebrno priznanje, Žiga Robič - prejme srebrno priznanje in Jakob Langus - prejme srebrno priznanje.
Regijsko in državno tekmovanje iz Matematike slika 1