Naj razred 2023/24

14. 06. 2024

Naj razred 2023/24

V okviru šolske skupnosti na predmetni stopnji vsako leto poteka celoletna akcija Naj razred, s katero želimo učence spodbuditi k sodelovanju pri različnih šolskih projektih in aktivnostih ter k trudu za proaktivno vedenje na učnem in socialnem področju. Namen akcije je tudi krepitev sodelovalnih vezi znotraj posameznega oddelka ter nudenje vrstniške pomoči mlajšim učencem šole.

V tem šolskem letu so učenci sodelovali tako v otroškem parlamentu kot tudi na sestankih šolske skupnosti. Aktivni so bili ob dnevu slovenske hrane ter sodelovali pri obeležitvi pomembnih Unesco svetovnih dni. Pri branju so pomagali mlajšim učencem ter v prvi triadi izvajali igralne odmore. Trudili so se za čim boljši učni uspeh in čim manj vzgojnih ukrepov ter nas razveseljevali z vrhunskimi udeležbami na državnih tekmovanjih.

Najboljše uvrstitve so dosegli:

  • 1. mesto: 6. d razred z razredničarko Tjašo Jazbec (1873 točk)
  • 2. mesto: 7. a razred z razredničarko Ano Miklavčič (1835 točk)
  • 3. mesto: 7. c razred z razredničarko Uršo Napokoj (1780 točk)

Prvouvrščeni, učenci 6. d razreda, so si za nagrado prislužili pouka prost dan in igranje bovlinga. Nagradni dan bodo izkoristili v torek, 18. 6. 2024.

Ta dan pouka, razen neobveznega izbirnega predmeta, zanje ne bo. Ob 8.20 se zberejo v šoli. Najprej v jedilnici pojedo malico, nato gredo na bovling. Z dejavnostmi bodo zaključili ob 11. uri.

Vsem učencem čestitamo za sodelovanje pri ustvarjanju pozitivne in spodbudne šolske klime.

Priložnost za Naj razred bo tudi v naslednjem šolskem letu.

Jelka Berce, mentorica šolske skupnosti na PS

Naj razred 2023/24 slika 1