Knjižnični red in čas izposoje

Knjige so ključ do zaklada modrosti;
Knjige so vrata v deželo užitkov;
Knjige so steze, ki vodijo navzgor;
Knjige so naše prijateljice.
(E. Poulsson)

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče šole, ki spodbuja in omogoča samostojno učenje. Namenjena je učiteljem, učencem in tudi staršem. V njej učenci sistematično spoznavajo informacijske vire in se navajajo na delo z njimi.

Šolska knjižnica podpira vse predmete, ki se poučujejo v šoli, interesne dejavnosti in sodeluje pri naravoslovnih, kulturnih in tehničnih dnevih. Aktivno se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

V knjižnici potekajo pedagoške ure s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, pri čemer učenci s pomočjo učitelja in knjižničarke usvajajo cilje in vsebine posameznega predmeta, hkrati pa tudi knjižnične in informacijske spretnosti in znanja.

Je pa knjižnica tudi prostor, kjer se učenci družijo, berejo knjige in periodični tisk, se pripravljajo na pouk, pišejo naloge …

Skupno imamo v knjižnici preko 30.000 enot knjižničnega gradiva in okoli 50 naslovov periodičnega tiska. Izposoja poteka po sistemu prostega pristopa.

Od leta 2006 smo polnopravni člani sistema COBISS.

To pomeni, da aktivno sodelujemo v sistemu vzajemne katalogizacije, kar nam omogoča, da lahko prispevamo zapise v vzajemno bazo podatkov oziroma jih iz te baze prevzemamo in shranjujemo v svojo lokalno bazo podatkov.

Vsa obdelava gradiva tako že poteka v sistemu COBISS3, ravno tako pa tudi izposoja. Učencem je s pomočjo COBISS/OPAC-a omogočeno samostojno iskanje gradiva v lokalni bazi knjižnice preko računalnika, ki se nahaja v knjižnici, ali pa tudi preko domačega računalnika (cobiss).

Delo knjižnice - čas izposoje:

  • Knjižnica je odprta vsak dan od 7.00 pa do 14.00 ure.