Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta.

Začetek pouka: sreda, 1. septembra 2021

Zadnji dan pouka: 15. junija 2022 (9. razred), petek, 24. junija 2022 (1. do 8. razred)


Vzgojno-izobraževalno delo (pouk) po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih:

I. ocenjevalno obdobje:

od 1. septembra 2021

do 31. januarja 2022

II. ocenjevalno obdobje:

od 1. februarja do 15. junija 2022
za učence 9. razreda

od 1. februarja do 24. junija 2022
za učence od 1. do 8. razreda

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo:

I. ocenjevalno obdobje: 1. februarja 2022 (RS in PS)

II. ocenjevalno obdobje: 13. junija 2022 (9. r.), 21. junija 2022 (PS in RS).
 

POUKA PROSTI DNEVI

 

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji

z zakonom določeni državni prazniki:

 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. in 2. januar – novo leto
 • 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti

drugi dela prosti dnevi:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 25. december – božič
 • 18. april 2022 – velikonočni ponedeljek

pouka prost dan bo še:

 • 7. februar 2022

Šolske počitnice

jesenske počitnice: od 25. oktobra do 1. novembra 2021

novoletne počitnice: od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022

zimske počitnice: od 21. 2. do 25. 2. 2022

prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2022

letne počitnice: od konca pouka do 31. avgusta 2022

 

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

        I. rok:  

 •  od 16. junija do 29. 6. 2022, za učence 9. razreda
 •  od 27. junija do 8. julija 2022, za učence ostalih  razredov

        II. rok: 

 •  od 18. do 31. avgusta 2022 za vse učence

 

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

 • za učence 9. razreda: 3. maj do 15. junij 2022
 • za učence od 1. do 8. razreda: 3. maj do 24. junij 2022
 • za vse učence: 18. do 31. avgust 2022