Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev v šolskem letu 2023/24:

Predsednik sveta staršev: Gregor Muc
Namestnik predsednika sveta staršev: Jure Erznožnik

Datoteke za prenos:

Dokumenti
Besedilo, ki vsebuje osebne podatke ali občutljive podatke poslovne narave, je izbrisano iz dokumentov, ki so namenjeni objavi na spletni strani. Ostalo gradivo je priloženo arhivskemu izvodu zapisnika in se hrani v arhivu šole.

Poslovnik Sveta staršev, Velikost: 3.76 MB

Šolsko leto 2023/24

Zapisnik 3. seje Sveta staršev (6. 6. 2024), Velikost: 2.36 MB
Zapisnik 2. seje Sveta staršev (5. 3. 2024), Velikost: 1,009.87 kB
Vabilo na 2. sejo Sveta staršev (5. 3. 2024), Velikost: 297.55 kB
Zapisnik 1. seje Sveta staršev (21. 9. 2023), Velikost: 4.50 MB
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev (21. 9. 2023), Velikost: 372.06 kB

Šolsko leto 2022/23

Dopis (dopolnjen): 4. seja Sveta staršev (23. 5. 2023), Velikost: 342.62 kB
Dopis: 4. seja Sveta staršev (9. 5. 2023), Velikost: 300.23 kB
Zapisnik 3. seje Sveta staršev (23. 3. 2023), Velikost: 3.56 MB
Vabilo na 3. sejo Sveta staršev (23. 3. 2023), Velikost: 203.79 kB
Zapisnik 2. seje Sveta staršev (10. 11. 2022), Velikost: 2.89 MB
Vabilo na 2. sejo Sveta staršev (10.11.2022), Velikost: 202.97 kB
Zapisnik 1. seje Sveta staršev (22. 9. 2022), Velikost: 4.57 MB
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev (22.9.2022), Velikost: 347.27 kB

Šolsko leto 2021/22

Šolsko leto 2021/22

Dopis: 4. seja Sveta staršev (6. 6. 2022), Velikost: 642.91 kB
Zapisnik 3. seje Sveta staršev (2. 6. 2022), Velikost: 1.64 MB
Vabilo na 3. sejo sveta staršev (2. 6. 2022), Velikost: 224.44 kB
Zapisnik 2. seje Sveta staršev (21. 4. 2022), Velikost: 2.00 MB
Vabilo na 2. sejo sveta staršev (21. 4. 2022), Velikost: 2.00 MB
Zapisnik 1. seje Sveta staršev (23. 9. 2021), Velikost: 3.27 MB
Vabilo na 1. sejo sveta staršev (23. 9. 2021), Velikost: 230.98 kB
Letni delovni načrt 2021/22, Velikost: 1.45 MB
Zaključno poročilo 2020/21, Velikost: 1.69 MB

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. seje Sveta staršev (13. 5. 2021), Velikost: 1.59 MB
Vabilo na 2. sejo sveta staršev (13. 5. 2021), Velikost: 237.28 kB
Zapisnik 1. seje Sveta staršev (17. 9. 2020), Velikost: 3.39 MB
Vabilo na 1. sejo sveta staršev (17. 9. 2020), Velikost: 256.37 kB
Poslovnik Sveta staršev, Velikost: 3.76 MB
Letni delovni načrt 2020/21, Velikost: 1.00 MB
Zaključno poročilo 2019/20, Velikost: 1.23 MB

Arhiv

Arhiv

Zapisnik 3. seje Sveta staršev (22. 6. 2020), Velikost: 4.73 MB
Zapisnik 2. seje Sveta staršev (4. 3. 2020), Velikost: 3.47 MB
Zapisnik 1. seje Sveta staršev (19. 9. 2019), Velikost: 4.80 MB
Vabilo na 4.sejo Sveta staršev, Velikost: 304.51 kB
Pravila o šolski prehrani, Velikost: 317.69 kB
Vabilo na 2. redno sejo Sveta staršev (6.12.2018), Velikost: 306.89 kB
Poročilo o izjajanju sklepov 3.seje Sveta staršev, Velikost: 809.83 kB
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev (19.9.2019), Velikost: 229.01 kB
Zaključno poročilo 2021/22, Velikost: 530.93 kB
Letni delovni načrt 2019-2020, Velikost: 643.89 kB